ปฏิทิน ข่าว Forex Factory สำหรับ เทรด Forex

ปฏิทินเศรษฐกิจ ข่าว Forex Factory สำหรับ เทรด Forex

ติดตาม ข่าว Forex ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินทั่วโลก ปฏิทินเศรษฐกิจจาก Forex Factory และ Investing.com เวอร์ชั่นภาษาไทย สำหรับการ เทรด Forex ในแต่ละวัน การอ่าน ข่าว Forex จะช่วยให้เข้าใจภาพรวมเศรษฐกิจในขณะนั้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน จะมีทั้งแถลงการณ์ ตัวเลขทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และอื่นๆ

การขับเคลื่อนของราคาเกิดจากปัจจัยที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. อัตราดอกเบี้ย
2. อัตราเงินเฟ้อ
3. อัตราเงินฝืด
4. อัตราการเติบโตของตัวเลข GDP
5. การจ้างงาน
6. การรายงานการนำเข้า-ส่งออก
7. เหตุการณ์ทางการเมือง
8. ความขัดแย้งทางการเมือง
9. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

5 สิ่งที่ควรให้ความสำคัญในการติดตามข่าว

1. ข้อมูลในปฏิทิน
1.1 วันที่ – เวลา ให้สังเกตวันที่และเวลาที่มีข่าวให้ถูกต้อง เนื่องจากในบางเว็บไซต์จะเป็นเวลาทางประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ หากอ่านข่าวในเว็บไซต์ประเทศอื่น ให้ปรับเวลาเป็น GMT+7 (Bangkok Time) เพื่อให้ติดตามข่าวได้ถูกต้องตามเวลาที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม หากติดตามข่าวสารใน Forex News เวลาที่ปรากฏจะเป็นเวลาตามประเทศไทย ทำให้ไม่สับสนและไม่เกิดข้อผิดพลาดสำหรับการติดตามข่าว
1.2 สกุลเงิน หมายถึง สกุลเงินที่ได้รับผลกระทบจากข่าวดังกล่าว
1.3 เหตุการณ์ เหตุการณ์ที่ปรากฏจะเป็นชื่อข่าวต่างๆ เช่น สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ คือ การประกาศน้ำมันดิบที่เหลืออยู่ในคลัง ข่าวนี้ส่งผลต่อราคาน้ำมัน และสกุลเงินบางสกุลเงิน เช่น USD/CAD เป็นต้น
1.4 ความรุนแรงของเหตุการณ์ ความรุนแรงของเหตุการณ์ หมายถึง ระดับผลกระทบที่มีต่อสกุลเงิน ตัวอย่างเช่น ข่าวที่มีผลกระทบต่อค่าเงินมากคือ การประกาศอัตราดอกเบี้ยของ FED เป็นต้น ในขณะเดียวกัน การประกาศคาดการณ์เศรษฐกิจจากสถาบันวิจัยอาจส่งผลกระทบกับสกุลเงินน้อยกว่า
1.5 ตัวเลขก่อนหน้า (Previous) ตัวเลขก่อนหน้า คือ ตัวเลขที่ประกาศไปเมื่อคราวก่อน ซึ่งในการ เทรด Forex เรามักจะนำตัวเลขก่อนหน้าและตัวเลขที่คาดการณ์มาเปรียบเทียบกัน
1.6 ตัวเลขคาดการณ์ (Forecast) ตัวเลขคาดการณ์ คือ ตัวเลขที่ออกก่อนหน้าที่ข่าวจริงจะออก โดยผู้คาดการณ์อาจเป็นนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญจากที่ต่างๆ ลงความเห็นว่า ตัวเลขที่ควรจะเป็นคือเท่าใด

2. การประเมินสถานการณ์ทางเทคนิคควบคู่ไปกับข่าว
เมื่อเราอ่านข่าวว่าจะมีการแถลงการณ์ใดๆ ก็ตาม ให้ดูกราฟทางเทคนิคควบคู่กันไป บางครั้งเราจะสังเกตว่าราคาจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวมากในช่วงก่อนหน้าที่จะประกาศข่าว เหมือนกับว่าจะรอข่าวเพื่อเลือกทางไปทาง Buy หรือ Sell หากเห็นราคาทางเทคนิคเป็นเช่นนี้ ให้เตรียมพร้อมกับการเคลื่อนไหวทางราคาที่รุนแรงที่จะเกิดขึ้น

3. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขล่าสุดและตัวเลขคาดการณ์ล่วงหน้า
ในข่าวจะมีการแสดงตัวเลขล่าสุด (Previous) และตัวเลขคาดการณ์ล่วงหน้า (Forecast) และเมื่อประกาศก็จะมีตัวเลขจริง (Actual) ขึ้นมา ในกรณีที่ ตัวเลขจริงที่ประกาศ มากกว่า ตัวเลขที่คาดการณ์ จะส่งผลให้สกุลเงินมีค่าสูงขึ้น

4. Non-Farm Payroll หรือ การจ้างงานนอกภาคเกษตร สหรัฐอเมริกา
วันที่มีการประกาศตัวเลข Non farm จะเป็นวันที่มีการเคลื่อนไหวทางราคาสูงสุดในรอบเดือน (วันศุกร์ต้นเดือน) เทรดเดอร์ที่ไม่คุ้นชินกับการ เทรด forex ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้หลีกเลี่ยง

5. คำพูดของผู้นำประเทศขับเคลื่อนตลาด
คงเคยได้ยินข่าวขู่ยิงนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ ส่งผลให้ราคาทองคำขึ้น ราคาหุ้นตก คำพูดสำคัญๆ เหล่านี้จะอยู่นอกเหนือตารางปฏิทินเศรษฐกิจปกติ ให้ติดตามข่าวอื่นๆ อย่างใกล้ชิดเช่นกัน

เทรดเดอร์ที่สนใจข่าวตามปฏิทินเศรษฐกิจสามารถติดตามได้ทาง Forex News ตามช่องทางต่อไปนี้
Website : www.forexnews.in.th
FB : ForexNews.in.th
Twitter : @forexnews_in_th
Line : @forexnews

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker