/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));
ปฏิทิน ข่าว Forex Factory สำหรับ เทรด Forex

ปฏิทิน ข่าว Forex Factory สำหรับ เทรด Forex – 3 ก.ย. 61

แสดงเฉพาะข่าวที่มีผลต่อค่าเงินมากเท่านั้น

ปฏิทินเศรษฐกิจ ข่าว Forex Factory สำหรับ เทรด Forex

ติดตาม ข่าว Forex ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินทั่วโลก ปฏิทินเศรษฐกิจจาก Forex Factory และ Investing.com เวอร์ชั่นภาษาไทย สำหรับการ เทรด Forex ในแต่ละวัน การอ่าน ข่าว Forex จะช่วยให้เข้าใจภาพรวมเศรษฐกิจในขณะนั้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน จะมีทั้งแถลงการณ์ ตัวเลขทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และอื่นๆ

ปฏิทิน ข่าว Forex Factory สำหรับ เทรด Forex – 3 ก.ย. 61ดัชนียอดขายปลีก ออสเตรเลีย

รายงานยอดขายปลีก (Retail Sales) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายอดขายทั้งหมดในระดับการค้าปลีก ซึ่งเป็นดัชนีที่สำคัญมากที่สุดที่บ่งชี้ถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งคิดเป็นส่วนสำคัญมากที่สุดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม

ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนจากสถาบัน Caixin

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของจีน (Chinese Manufacturing PMI) จาก HSBC เป็นดัชนีรวมที่จัดทำขึ้นเพื่อทำให้เห็นภาพรวมเศรษฐกิจในภาคการผลิตและเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจโดยรวม เมื่อค่าดัชนี PMI มีค่าต่ำกว่า 50.0 บ่งชี้ได้ว่าเศรษฐกิจภาคการผลิตกำลังหดตัวและในค่าที่สูงกว่า 50.0 ชี้แสดงว่ามีการขยายตัวของเศรษฐกิจภาคการผลิต.

ได้รายงานตัวเลขแบบเร่งด่วนในช่วงประมาณ 6 วันทำการก่อนสิ้นเดือน ตัวเลขขั้นสุดท้ายจะแทนที่ตัวเลขแบบเร่งด่วนดังกล่าวทันทีที่ได้เผยแพร่และในทางกลับกันจะถูกแทนที่ด้วยตัวเลขแบบเร่งด่วนได้ออกเผยแพร่

ได้สรุปดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก HSBC ของจีนได้จากการสำรวจรายเดือนที่จัดทำขึ้นโดยสำรวจผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อประมาณ 430 คนซึ่งจะขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้จัดระดับของธุรกิจที่รวมถึง การจ้างงาน การผลิต คำสั่งซื้อใหม่ ราคา การส่งมอบสินค้าของผู้จัดหา และ สินค้าคงคลัง

ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินหยวนจีนในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินหยวนจีน

ดัชนี PMI ภาคการผลิตของเยอรมนี

รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Construction Purchasing Manager Index (PMI)) ‘ของเยอรมนีจะเป็นตัวชี้วัดในระดับกิจกรรมของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคการผลิต ค่าตัวเลขใดๆ ที่มีค่าเกิน 50 ชี้แสดงว่ามีการขยายตัวในขณะที่ค่าตัวเลยที่ต่ำกว่า 50 จะชี้ถึงการหดตัว นักเก็งกำไรจะติดตามรายงานการสำรวจนี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อโดยหน้าที่การทำงานแล้วนั้นจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลการประกอบกิจการของบริษัทได้ก่อนซึ่งจะเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญต่อผลการปฏิบัติการทางเศรษฐกิจโดยรวม

ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินยูโรขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินยูโร

ดัชนี PMI ภาคการผลิต สหราชอาณาจักร

รายงานดัชนี’ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมการผลิต(Manufacturing Purchasing Manager Index (PMI)) จะเป็นตัวชี้วัดในระดับกิจกรรมของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคอุตสาหกรรมการการผลิต ค่าตัวเลขใดๆ ที่มีค่าเกิน 50 ชี้แสดงว่ามีการขยายตัวในขณะที่ค่าตัวเลยที่ต่ำกว่า 50 จะชี้ถึงการหดตัว นักเก็งกำไรจะติดตามรายงานการสำรวจนี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อโดยหน้าที่การทำงานแล้วนั้นจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลการประกอบกิจการของบริษัทได้ก่อนซึ่งจะเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญต่อผลการปฏิบัติการทางเศรษฐกิจโดยรวม

ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง

Source
Forex FactoryInvesting.com
Tags
Show More

Related Articles

แสดงความคิดเห็น

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker