รู้ไว้เทรด

ถ้าราคาน้ำมันขึ้น USD/CAD ลง

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์

#รู้ไว้เทรด

ถ้าราคาน้ำมันขึ้น USD/CAD ลง

เพราะ
– อเมริกานำเขา้น้ำมันจากแคนาดาเยอะมาก- เงิน CAD ส่วนใหญ่ได้จากการ
ขายสินค้าประเภทพลังงาน
– ทั้งนี้ กราฟจะเคลื่อนไหวตรงข้าม 70%(ไม่ตรงข้ามกันเสมอไป)

ถ้าราคาน้ำมันขึ้น USD/CAD ลง

โดยสามารถดูความสัมพันธ์ของราคาได้ดังนี้

ถ้าราคาน้ำมันขึ้น USD/CAD ลง

ที่มา Investopedia

Tags
Show More

Related Articles

แสดงความคิดเห็น

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker